·        Zavolejte do Tonza reality

Zjistíme vaše aktuální potřeby a domluvíme si termín návštěvy nemovitosti.

·        Osobní návštěva makléře 

Proškolený realitní makléř se s Vámi setká a nabídne Vám možnosti spolupráce při prodeji Vaší nemovitosti. Rozhovor bude o detailním posouzení faktického stavu nemovitosti, určení reálné tržní ceny nemovitosti, vyřešení daňových otázek. Získáte informace z realitního trhu a upozornění na různá úskalí při prodeji nemovitosti.

·        Podpis zprostředkovatelské smlouvy

S naším realitním makléřem proberete výhody spolupráce a uzavřete zprostředkovatelskou smlouvu.

·        Zhotovení fotodokumentace pro kvalitní prezentaci

Snažíme se o maximální počet fotografií, což kupující velmi oceňují. Naši makléři jsou proškoleni na zhotovení kvalitní fotoprezentace.

·        Zjištění právního stavu nemovitosti

Zjistíme aktuální a potřebné informace prokazují právní stav nabízené nemovitosti. Díky včasnému posouzení dokážeme předejít případným problémům při převodu nemovitosti na nového nabyvatele.

·        Vaši nemovitost ihned nabídneme

Disponujeme rozsáhlou databází poptávajících aktivních klientů, kterým Vaši nabídku nabídneme jako novinku.

·        Kvalitní prohlídky nemovitostí

Při prohlídkách odvádíme maximum, snažíme se předat zájemcům komplexní informace o dané nemovitosti a časově vycházet vstříc majiteli i zájemci o prohlídku nemovitosti.

·        Složení rezervačního poplatku v kanceláři TONZA REALITY

Kupující skládá rezervační poplatek a tím se zavazuje nemovitost koupit. Rezervační poplatek přijímá a do smluvního vztahu s klientem - nabyvatelem vstupuje společnost Tonza reality spol. sr.o. a ne sám realitní makléř. Tím poskytujeme klientům maximální jistotu. 

·         Kupujícímu nabízíme finanční služby pro financování koupě nemovitosti

V případě zájmu poskytneme kupujícímu možnost využití našich finančních poradců, kteří zajistí kompletní financování koupě nemovitosti. Výhoda pro prodávajícího spočívá ve společném zájmu nás jako zprostředkovatele a našeho smluvního partnera banky, která poskytuje hypotéku.

·        Právní servis - vypracování smluvní dokumentace potřebné k převodu nemovitosti

Právní oddělení připravuje kupní smlouvu (v případě potřeby smlouvu o smlouvě budoucí) nebo smlouvu o převodu družstevního podílu  u družstevních bytů. Ve smlouvách klademe důraz mimo jiné na způsob a termín úhrady kupní ceny, předání nemovitosti a bezproblémový zápis v katastru nemovitostí. Dále pro Vás zajistíme vypracování návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Službou ZDARMA je v případě prodeje na základě výhradního zastoupení advokátní úschova finančních prostředků. Podpis smluv a doručení do katastru nemovitostí

Prodávající a kupující podepisují potřebné smlouvy za účasti realitního makléře, který zajistí doručení do katastru nemovitostí, případně zajistí doručení potřebné dokumentace do banky poskytující hypotéku (kontroluje výplatu finančních prostředků na účet prodávajícího). V případě prodeje na základě výhradního zastupování uhradíme poplatky za návrhy na vklad do katastru nemovitostí a notářský poplatek za ověření podpisů na smlouvách.

·        Výplata finančních prostředků prodávajícímu

Prodávající obdrží peníze dle dohody v kupní smlouvě.

·        Předání nemovitosti. 

Při předání nemovitosti přinese makléř s sebou předávací protokol, do kterého se zaznamenají stavy měřidel elektřiny, vody, plynu atd. Zajistí také přepis u jednotlivých dodavatelů médií.

·        Vypracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Vypracujeme Vám daňové přiznání za pomoci směrné hodnoty nebo znaleckého posudku. V případě výhradního zastupování je celá služba, včetně doručení daňového přiznání na místně příslušný finanční úřad pro naše klienty ZDARMA!

·        Prezentace nabídky na webových stránkách www.bydlet.com a všech největších realitních serverech v ČR .