Doporučte nás majiteli prodávané nemovitosti a my Vám za to vyplatíme předem dohodnutou odměnu.
Výdělek až 50.000,- Kč


Postup a kroky:

 • kontaktování doporučitele naší kanceláří pro dohodnutí termínu krátké schůzky a sjednání společných podmínek spolupráce
 • vyhotovení řádné smlouvy o spolupráci mezi Tonza reality a doporučitelem
 • kontaktování naší kanceláří Vámi doporučeného klienta – dohodnutí termínu schůzky
 • návštěva klienta – profesionální náběr nemovitosti včetně odhadu ceny nemovitosti
 • zpracování a příprava nemovitosti ke komplexní inzerci
 • podpis zprostředkovatelské smlouvy mezi klientem a kanceláří
 • pravidelný 14 denní report o stavu a vývoji prodeje/pronájmu nemovitosti
 • vyhotovení smluvních dokumentů (Rezervační smlouva, Kupní smlouva, Smlouva o smlouvě budoucí kupní, atp.)
 • návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, předávací protokol…)
 • podpis smluv s našimi právními zástupci
 • podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • výplata provize pro doporučitele

Po úspěšné realizaci prvního obchodního případu k všestranné spokojenosti se nebráníme navázat dlouhodobé partnerství. Doporučitel naši společnost kontaktuje prostřednictvím telefonu 608 661 663 nebo emailové adresy info@bydlet.com. Naše společnost si vyhrazuje právo odmítnout spolupráci nebo od ní odstoupit v případě nekorektního jednání nebo poskytnutí nepravdivých informací.