Naše služby pro investory obsahují konzultace a hodnocení návratnosti investic, zajištění vhodných investičních příležitostí, příprava investičních akcí včetně zajištění partnerů a financování, komplexní právní servis a poradenství. Investorům nabízíme nemovitosti přednostně, ještě než jsou exportovány na realitní servery.

Naše služby:

  • ·        Prodeje nemovitostí
  • ·        Analýza a optimalizace nemovitostního portfolia
  • ·        Studie proveditelnosti
  • ·        Odhad dosažitelné prodejní ceny nemovitostí
  • ·        Doporučení v oblasti přípravy nemovitosti na prodej, formy prodeje a metody oslovení trhu

Tyto služby zahrnují zhodnocení tržní situace ve vztahu k posuzované nemovitosti.

Nabízíme prodej bytů, pronajatých stabilním a řádně platícím nájemcům, kteří mají zájem v nájemním vztahu nadále pokračovat.

Vám tedy odpadají starosti i další finanční náklady spojené s časově náročným hledáním spolehlivého 
a dlouhodobého nájemce.

Nezanedbatelnou výhodou je také pravidelný příjem, který Vám plyne ihned ode dne podání kupní smlouvy k zápisu do katastru nemovitostí.