Realitní komora České republiky 

je profesionální sdružení odborníků, obchodníků a dalších specialistů, kteří působí na Českém realitním trhu.

Komora byla založena v roce 2009 úspěšnými realitními kancelářemi a makléři z celé České republiky. 

 

Posláním Realitní komory České republiky je:

 • prosazování a ochraňování zájmu realitních makléřů
 • čestné jednání a ochrana zájmu klienta
 • ochrana klientů před riziky nevýhodných smluv
 • zavedení právního rámce pro licencování realitních makléřů
 • sdružení profesionálně blízkých podnikatelů
 • průběžné vzdělávání a zvyšování kvalifikace u svých makléřů

Každý, kdo získá členství v Realitní komoře České republiky, se stává součástí společenství, které snaží posouvat realitní trh České republiky na vyšší úroveň. Etický kodex 

představuje soubor zásad, které by měl makléř při své činnosti dodržovat aby bylo zachováno dobré jméno realitní činnosti a nedocházelo k poškozování zájmů klienta nebo realitní kanceláře.

 

Člen Realitní komory České republiky:

 • jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami Realitní komory České republiky a platnými právními normami České republiky.
 • jedná vždy v zájmu klienta a hájí práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, ani politických.
 • se neustále vzdělává a zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.
 • chrání důvěrné informace poskytnuté klientem, nebo informace, které se při jednání s klientem dozví, a to i po ukončení spolupráce.
 • jedná vždy tak, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
 • spolupracuje s ostatními členy, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci vždy respektuje zásady profesní etiky, dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
 • svým vystupováním vždy jedná tak, aby zůstalo zachováno dobré jméno Realitní komory České republiky, kterou reprezentuje.